W trakcie rozwodu myśl o sobie – podział majątku

Gdy po ślubie nie ma intercyzy powstaje wspólność majątkowa. Wszystkie nabyte dobra takie jak zarobki, nieruchomości i inne dochody stają się wspólnym dobytkiem stron. Podział majątku Stargard po rozwodzie lub separacji jest trochę skomplikowany.

Podział majątku Stargard – Różnice między majątkiem wspólnym, a osobistym

Mówiąc o majątku wspólnym, należą do niego nabyte dobra podczas trwania związku małżeńskiego. Dobra nabyte wspólnie, ale także przez jednego ze współmałżonków. Znajdują się w nim środki w funduszach emerytalnych, dochody ze wspólnego majątku. Podsumowując – do majątku wspólnego należy wszystko co nie jest majątkiem osobistym. Gdy w grę wchodzi majątek osobisty mamy na myśli dobra i środki zdobyte przed zawarciem związku małżeńskiego. Poza rentą z powodu utraty zdolności do pracy. Poza tym wlicza się do niego prawa autorskie, nagrody za osiągnięcia osobiste oraz przedmioty osobistego użytku. Podczas podziału majątku Szczecin pamiętajmy – polskie ustawodawstwo nigdy nie zdefiniowało majątku osobistego. Oznacza to, że w przepisach prawnych znajdziemy jedynie wypunktowanie dotyczące przedmiotów wchodzących w jego skład.

Podział majątku Szczecin, a intercyza

Nie ma możliwości podziału majątku Szczecin, kiedy trwa okres wspólnoty majątkowej. Możemy to zrobić tylko, kiedy wcześniej sporządziliśmy rozdzielność majątkową, czyli intercyzę. Intercyza ma głównie za zadanie utrzymania finansowej niezależności żony i męża, gdy dojdzie do rozwodu lub separacji. Intercyza i podział majątku Stargard Możliwości jest kilka do przeprowadzenia podziału majątku Szczecin. Droga sądowa i umowa w formie aktu notarialnego. Drugi sposób jest bardziej korzystny. Podpisując taki dokument obie strony posiadają swój majątek osobisty, a podział majątku Stargard jest współmierny, gdy małżonkowie nie postanowią inaczej.

Mieszkanie po podziale majątku

Może to być największym problemem przy podziale majątku Stargard, gdyż mieszkanie jest najbardziej wartościowym środkiem. W teorii jedna ze stron może zrzec się praw do mieszkanie, ale rzadko praktykowane jest takie rozwiązanie. Drugą opcją jest odsprzedanie nieruchomości i podział pieniędzy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *